27 Φεβρουαρίου 2013

Εισπρακτικές εταιρείες, νόμοι και δικαιώματα.Μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε...


ΟΛΑ ΟΣΑ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 
Με τον ν. 3758/2009 καθορίστηκε για πρώτη φορά το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις («εισπρακτικές εταιρείες»). 
Το πλαίσιο αυτό βελτιώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) με το οποίο θεσπίζονται περιορισμοί και μηχανισμοί ελέγχου για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και της προσωπικότητας των πολιτών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις.
  
Μάθετε περισσότερα για τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1) Ερώτηση: Έχει δικαίωμα ο δανειστής να μεταβιβάσει τα προσωπικά μου δεδομένα σε Εταιρεία
Ενημέρωσης προκειμένου να με καλέσει για ληξιπρόθεσμη οφειλή μου;
Απάντηση: Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσής σας για ληξιπρόθεσμη οφειλή ο δανειστής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μαζί σας τις οφειλές σας με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να ταυτοποιήσει τα στοιχεία σας και να σας ενημερώσει για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε Εταιρεία Ενημέρωσης.

2)
Ερώτηση: Επιτρέπεται να με καλούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης από απόρρητο αριθμό
τηλεφώνου;
Απάντηση: Όχι. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφείλουν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης.

3)
Ερώτηση: Ποια είναι η σύμφωνη με το νόμο διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις
Εταιρείες Ενημέρωσης και πότε θεωρείται ολοκληρωμένη η επικοινωνία;
Απάντηση: Οι υπάλληλοι των εταιρειών ενημέρωσης οφείλουν να κάνουν ταυτοποίηση των
στοιχείων του οφειλέτη κι εφόσον αυτή πραγματοποιείται να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, την καταγραφή των συνομιλιών καθώς και την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Στη συνέχεια μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή.

4)
Ερώτηση: Πόσο συχνά μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου οι Εταιρείες Ενημέρωσης;
Απάντηση: Η ενημέρωση μπορεί να αρχίσει δέκα μέρες (10) αφού καταστεί ληξιπρόθεσμη η
οφειλή και όχι νωρίτερα. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών αλλά και οι ίδιοι οι δανειστές
επιτρέπεται να επικοινωνούν μαζί σας μόνο τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 20:00 κι εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση η συχνότητα των κλήσεων να είναι μία φορά ανά δεύτερη ημέρα.

5)
Ερώτηση: Επιτρέπεται οι Εταιρείες Ενημέρωσης να συνομιλούν με τρίτα πρόσωπα σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές μου;
Απάντηση: Δεν επιτρέπεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών να ενημερώνουν τους
οικείους σας ή τρίτους σχετικά με τις οφειλές σας εκτός εάν είναι συνοφειλέτες ή εγγυητές.

6)
Ερώτηση: Μπορούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης να με καλούν στον εργασιακό μου χώρο;
Απάντηση: Μόνο σε περίπτωση που έχετε δηλώσει το τηλέφωνο εργασίας ως το μοναδικό
αριθμό επικοινωνίας.

7)
Ερώτηση: Μπορούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης να με καλούν σε αριθμούς τηλεφώνου που δεν έχω δηλώσει στο δανειστή;
Απάντηση: Επιτρέπεται να σας καλούν μόνο στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε ο ίδιος δηλώσει στο δανειστή.

8)
Ερώτηση: Υποχρεούνται οι Εταιρείες Ενημέρωσης να μου χορηγήσουν αναλυτική βεβαίωση
των οφειλών μου ή και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών σε περίπτωση που το ζητήσω από αυτές;
Απάντηση: Οι Εταιρείες Ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησής σας να σας χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών σας ή και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών.

9)
Ερώτηση: Έχει οριστεί δικάσιμος για υπαγωγή μου στο ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχει το δικαίωμα η Εταιρεία Ενημέρωσης να επικοινωνεί μαζί μου και να με ενημερώνει για την οφειλή μου;
Απάντηση: Απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης να σας καλούν εφόσον έχετε προβεί σε δικαστικές ενέργειες.

10  
Ερώτηση: Επιτρέπεται να μου χρεώσει ο δανειστής επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της
ενημέρωσης σε Εταιρεία Ενημέρωσης;
Απάντηση: Δεν επιτρέπεται να επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης οφειλών από το δανειστή στην εταιρεία.

11)
Ερώτηση: Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με το ποιες εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Εταιρειών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή;
Απάντηση: Μέσα από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr) ή καλώντας στο Τμήμα Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (τηλ. 213-1514346).

12)
Ερώτηση: Δεν έχω καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και με ενοχλούν Εταιρείες Ενημέρωσης για οφειλή κάποιου άλλου προσώπου. Τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό;
Απάντηση: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

13)
Ερώτηση: Σε περίπτωση που ο δανειστής δεν με έχει ενημερώσει σχετικά με τη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε Εταιρεία Ενημέρωσης, πού μπορώ να απευθυνθώ;
Απάντηση: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

14)
Ερώτηση: Σε περίπτωση που θέλω να καταγγείλω μία Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών για παραβίαση των διατάξεων του νόμου, πού μπορώ να απευθυνθώ;
Απάντηση: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καλώντας στη Γραμμή Καταναλωτή 1520 ή μέσω της ιστοσελίδας www.efpolis.gr.

15)
Ερώτηση: Ποιος είναι ο νόμος που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των Εταιρειών Ενημέρωσης;
Απάντηση: Ο νόμος 3758/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012.


Προς αποφυγή εξαπάτησης των καταναλωτών από αναρμόδιες  εταιρείες, παραθέτουμε τις νόμιμα καταχωρημένες όπως αυτές υποβλήθηκαν στις 15-02-2013 από τη Γ.Γ.Κ. Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, σύμφωνα με το ν. 3758/2009, είναι οι παρακάτω:

EOS MATRIX (ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ: 999932147 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ:49364/01ΝΤ/Β/01/43 (05)


EOS MATRIX A.E
ΤΗΛ.: 210-9766971 FAX: 210-9766063 E-MAIL: info@eos-matrix.gr
ΕΔΡΑ: Αγ. Δημήτριος, Αττικής


ΠΑΝΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ: 998544860 ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ ΑΡ.ΜΑΕ:68223/23/Β/09/0005


ΠΑΝΟ ΙΝΦΟΡΜ Α.Ε
TΗΛ: 26240-61000 FAX: 26240-61100 
EMAIL: info@p-i.gr
ΕΔΡΑ:Πανόπουλο, Δήμου Λασιώνος Νομού Ηλείας


KLISIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ:998534485 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 62951/01ΝΤ/Β/07/85KLISIS S.A
ΤΗΛ: 210-9509000 FAX: 210-9573858 
EMAIL:info@klisis.gr
ΕΔΡΑ: Καλλιθέα Αττικής


STATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ:999860589 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ:50774/02/Β/02/01


STATUS Α.Ε
ΤΗΛ: 211-5000000 FAX: 210-4138561 
E-MAIL:status_ae@ontelecoms.gr
ΕΔΡΑ: Δήμος ΠειραιάΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ:998924788 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ:61385/01ΝΤ/Β/26/176


TELEPERFORMANCEDEBTORS INFORMATION SERVICES
ΤΗΛ: 210 9490500, 210 9468441
FAX: 210 9403383, 210 9480561 
EMAIL: greece@teleperformance.com
ΕΔΡΑ:Δήμος Καλλιθέας ΑττικήςΜΕΛΛΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΑΦΜ:094498332 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ:38469/02/Β/97/106(08)


MELLON CONTACT SERVICES S.A. και MELCON S.A.
ΤΗΛ: 210 3362400 FAX: 210 3362450 
EMAIL: mcmarketing@mellon.com.gr
ΕΔΡΑ: Δήμος Πειραιά


FINTRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΑΦΜ:094475889 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ:33767/02/Β/95/102(08)


FINTRUST S.A.
ΤΗΛ.: 210 9556000 FAX: 210 9573553 
EMAIL:contact@fintrust.gr
ΕΔΡΑ:Δήμος Πειραιά
PRS PRIME ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ:997985354 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ:68140/01ΑΤ/Β/09/260


PRS HELLAS S.A.
ΤΗΛ.: 212 9547 000 FAX: 212 9547 100 
EMAIL:info@efs.gr
ΕΔΡΑ: Νέα Ιωνία, Αττικής


ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΦΜ:099083430 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ:52291/01ΑΤ/Β/02/238PALADINO S.A
ΤΗΛ: 210 28 84 444 FAX: 210 28 53 157 
EMAIL:info@paladino.gr
ΕΔΡΑ:Δήμος Λυκόβρυσης Αττικής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ:094500461 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ:39473/01ΑΤ/Β/97/356


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΕ.
ΤΗΛ: 210 61 44 100 FAX: 211 189 4444
EMAIL: a.veroutis@anaptixiaki.com
ΕΔΡΑ Δήμος Αμαρουσίου


ΚΥΚΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ:094507394 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ:36944/01ΝΤ/Β/96/204


CYCLE CREDIT A.E.
ΤΗΛ: 210 93 04 200 FAX: 210 93 14 670 
EMAIL:info@cycle.gr
ΕΔΡΑ:Δήμος Καλλιθέας

FIRST CALL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 999862130 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ:51728/01ΝΤ/Β/02/59(2010)FIRST CALL Α.Ε.
ΤΗΛ:210 37 13 700 FAX: 210 37 13 800 
EMAIL:info@firstcall.gr
ΕΔΡΑ: Δήμος Μοσχάτου Αττικής


VERITAS BUREAU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ:094537976 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 42278/01ΝΤ/Β/99/194 (2005)


VERITAS BUREAU Α.Ε.
ΤΗΛ: 210 95 08 600 FAX: 210 95 32 780
EMAIL:info@veritasbureau.gr
ΕΔΡΑ:Δήμος Καλλιθέας Αττικής


EUROBANK EFG 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ:998773238 ΔOY: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 61051/01ΝΤ/Β/06/134


EUROBANK EFG Financial Planning
Services
ΤΗΛ: 2113000070 FAX: 2113000077
EMAIL:financialplanningservices@eurobank-fps.gr
ΕΔΡΑ: Δήμος Μοσχάτου Αττικής


MARFIN COLLECTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
AΦΜ: 997930214 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ: 69308/01ΝΤ/Β/10/29MARFIN EGNATIA COLLECTIONS AE
ΤΗΛ: 210 9304470 FAX: 210 9304475
EMAIL:info@marfincollections.gr
ΕΔΡΑ:Δήμος Νέας Σμύρνης Αττικής


D.MAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΑΦΜ: 998773472 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 60837/04/Β/06/116


D.MAN Α.Ε.
ΤΗΛ: 210 6244520 FAX: 210 6244041
EMAIL: info@dman.gr
ΕΔΡΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ


CONSULTANCIES TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΦΜ:998182280 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ:66914/01/Β/08/18/(09)CON.TRUST Α.Ε
ΤΗΛ: 210 89 29 700 FAX: 210 89 29 701
E-MAIL: info@contrustsa.gr
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ


E-VALUE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΜ: 998127044 ΔΟΥ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΡ. ΜΑΕ:---------------


Ε-VALUE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Μ.Ε.Π.Ε
ΤΗΛ: 210 81 98 814 FAX: 210 62 16 038
E-MAIL: A.Kardaris@evalue.gr
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


MEDIAFON COLLECTION SERVICES
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ: 997671212 ΔΥΟ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡ. ΜΑΕ: 70216/01/ Β/10/353

MEDIAFON COLLECTION SERVICES Α.Ε.
Τηλ.: 210-9298761 ΦΑΞ: 210-9296481 Email: info@mediafon.gr
ΕΔΡΑ: Δήμος Αθηναίων 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΕ
ΑΦΜ: 094504588 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ:41049/01/ Β/98/424(2010)


ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ
ΤΗΛ.: 210 6975138 FAX: 210 6975923
E-MAIL:vasilis.triantos@geniki.gr
ΕΔΡΑ: Δήμος Αθηναίων 


MEGAFONΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ: 998533697 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ: 62411/01ΝΤ/Β/07/29


MEGAFON Α.Ε.
ΤΗΛ.: 211 211 7300 ΦΑΞ: 211 211 7389 Email: ibotsas@megafon.gr

LINK2U CREDITΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ: 800418086 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121330801000


LINK2U CREDIT Α.Ε.
Τηλ.:211 1068800 FAX: 211 1068801 Email: info@l2ucredit.gr
ORION SERVICES
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΑΦΜ.:800401320 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 120267401000


ORION SERVICES A.E.
Τηλ.:210-3800942 FAX: 210-3800889


COLLECTION SERVICES CORPORATION
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΑΦΜ.:800446097 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 123000801000


COLLECTION SERVICES CORPORATION A.E.
Τηλ.:210-9396731 FAX: 210-9396871


ALPHA CALL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ.:094159360 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000380001000


ΑLPHA CALL A.E.
Τηλ.:210-2583241 FAX: 210-2583240Και μην ας μην ξεχνάμε
:
Υπεύθυνος καταναλωτής, είναι ο σωστά ενημερωμένος καταναλωτής.
mantwperraki.blogspot.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου